Over NEWb

Misschien kent u als ondernemer het gevoel wel dat de dagen voorbij vliegen en er nooit genoeg uren in een dag zitten. Zo kan het gebeuren dat goede ideeën en concepten op de plank blijven liggen, omdat er simpelweg geen tijd is deze degelijk uit te werken.

In deze situaties biedt het leerwerkbedrijf NEWb voor u de uitkomst. Met behulp van enthousiaste en gemotiveerde studenten op het gebied van Media & Entertainment Management kunt u kwalitatief hoogwaardige producten realiseren met de frisse blik van jonge professionals. Dit biedt NEWb studenten naast waardevolle praktijkervaring ook inzicht in het werkveld waarvoor zij opgeleid worden.

NEWb is het leerwerkbedrijf van Hogeschool Inholland, Domein Communicatie, Media en Muziek, locatie Rotterdam en Den Haag. Tweedejaars studenten van de opleiding Media & Entertainment Management werken een semester van 20 weken voor NEWb. In projectgroepen van 5 à 6 personen voeren zij één grote opdracht of meerdere kleine opdrachten uit, passend binnen de velden van de opleidingsdiscipline. NEWb voert voornamelijk projecten uit voor externe opdrachtgevers. Dit houdt in dat studenten, onder begeleiding van een expertdocent, intern aan de slag gaan met uw opdracht.

De verschillende disciplines van Media & Entertainment Management waarmee NEWb werkt zijn de volgende:

  • Evenementen
  • Audiovisuele Vormgeving (AV = Televisie & Film)
  • Audio
  • Radio
  • Artiesten Management
  • Nieuwe Media

Het leerwerkbedrijf is een onderwijsvorm waarin studenten gemiddeld 3 dagen per week aan het project werken. Dit betekent per student ongeveer 20 uur. Tijdens deze dagen werken de studenten aan de projecten en kunnen zij deelnemen aan diverse projectrelevante lessen, workshops en masterclasses.

Share