Opdrachtgevers

Wanneer u besluit een opdracht uit te zetten bij het leerwerkbedrijf NEWb, hopen wij dat deze samenwerking zo prettig mogelijk ervaren wordt. Om u alvast een beeld te geven van het NEWb traject volgt hieronder alle benodigde informatie die voor u als opdrachtgever van belang is.

Vanaf de start van het semester zullen de studenten een intensief programma doorlopen. De projectteams van NEWb zullen bij aanvang van elk semester een ondernemingsplan opstellen gericht op één van de onderstaande disciplines van Media & Entertainment Management waarbinnen NEWb actief is.

  

• Evenementen
• Televisie
• Audio
• Radio
• Artiesten Management

  

Wij zijn ervan overtuigd dat het ondernemingsplan beter aansluit bij de beroepspraktijk en de verwachtingen van opdrachtgevers, mede omdat de projectteams gedwongen worden een adviserende rol aan te nemen. 

Na oplevering van het ondernemingsplan zullen de studenten hun onderneming presenteren en op basis hiervan een opdracht toebedeeld krijgen door een jury van expertdocenten. De toewijzing van projecten zal in de vijfde week van het NEWb traject plaatsvinden, waarna u door ons uitgenodigd wordt op Inholland om de studenten te ontmoeten en de wensen en verwachtingen te bespreken. De resterende 15 weken zullen volledig in het teken staan van de projectfase, waarin studenten intensief aan de slag gaan met uw opdracht.

Hiervoor zijn voor u als opdrachtgever twee instapmomenten per jaar:

  • Semester 1: Begint de eerste week van september en eindigt de laatste week van januari
  • Semester 2: Begint de eerste week van februari en eindigt de laatste week van  juni

De opdracht die kan worden ingediend moet voldoen aan de volgende basiseisen:

  • De opdracht past binnen de velden van de opleiding Media & Entertainment Management.
  • De opdracht eist een gestructureerde en projectmatige aanpak, maar vraagt tevens een creatieve en commerciële blik van de studenten.
  • De opdracht moet binnen een semester uitgevoerd kunnen worden (15 weken).
  • Studenten dienen binnen redelijke grenzen zelfstandig te kunnen werken.
  • Een project dient het volledige realisatieproces van een product te omvatten (van basisidee tot uitvoering).

In principe zijn de kosten van een NEWb opdracht beperkt. Wij zijn immers een onderwijsinstelling en geen officieel productiebedrijf. Voor filmproducties stelt de school haar studio’s en audiovisuele middelen gratis ter beschikking (naamsvermelding van NEWb is verplicht in de aftiteling).

Van de opdrachtgevers verwachten we dat zij de daadwerkelijk te maken kosten betalen, zoals materiaalkosten van een filmproductie, beelddragers als tapes en dvd’s of drukwerkkosten. Daarnaast kunt u een werkbudget ter beschikking stellen. Met een werkbudget vergroot u natuurlijk de mogelijkheden van de studenten tijdens het project.

Bent u op zoek naar een groep enthousiaste studenten die voor u een marketingplan maken, een promotiefilm produceren of heeft u een andere leuke opdracht? Neem dan contact op via NEWb.Rotterdam@Inholland.nl voor meer informatie of vul direct het aanmeldformulier in op deze opdrachtgeverpagina.

Need more information?

Feel free to contact:

Naomi Sohilait
naomi.sohilait@inholland.nl

Tel: +31 (0) 10 - 439 21 30