Wat is nieuw?

U heeft in het huidige of voorgaande semester(s) een opdracht uitgezet bij leerwerkbedrijf NEWb. Wij hopen dat u deze samenwerking als prettig ervaart/heeft ervaren en in de toekomst gebruik wil blijven maken van de mogelijkheden die ons leerwerkbedrijf biedt. Vanaf de start van het semester in februari 2012 is de opzet van het leerwerkbedrijf veranderd. Wij willen u graag op de hoogte brengen van het vernieuwde programma en welke gevolgen dit heeft voor u als opdrachtgever bij het indienen van een opdracht.

De projectteams van NEWb zullen bij aanvang van het komend semester een ondernemingsplan opstellen gericht op één van de disciplines van Media & Entertainment Management waarbinnen leerwerkbedrijf NEWb actief is.  

- Evenementen
- TV/ film
- Nieuwe media
- Muziek/ radio

Wij zijn ervan overtuigd dat het ondernemingsplan beter aansluit bij de beroepspraktijk en de verwachtingen van opdrachtgevers, mede omdat de projectteams gedwongen worden een adviserende rol aan te nemen.  Hoewel de verzwaring van de voorbereidingsfase tot betere en professionelere eindresultaten zal leiden gaat dit helaas ten koste van de beschikbare tijd in de productiefase. Dit betekent dat opdrachten vanaf het komend semester binnen een tijdsbestek van 15 weken uitgevoerd moeten kunnen worden in plaats van 20 weken.

Omdat de projectteams het semester starten met het opzetten van een onderneming op basis van één van de hierboven genoemde disciplines zal de koppeling aan projecten later plaatsvinden. Na oplevering van het ondernemingsplan zullen de studenten hun onderneming presenteren en op basis hiervan een opdracht toebedeeld krijgen door een jury van expertdocenten. Dit betekent dat er geen beurs meer zal plaatsvinden waar studenten en potentiële opdrachtgevers met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Need more information?

Feel free to contact:

Naomi Sohilait
naomi.sohilait@inholland.nl

Tel: +31 (0) 10 - 439 21 30